l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Nad dálnicí D3 staví most pro jeleny

1. 10. 2018

První most pro jeleny, srnce, zajíce nebo ježky, aby se bezpečně dostali přes dálnici, už se staví na Českobudějovicku. Vzniká u Vitína a řidiči už mohou vidět jeho první polovinu, když jedou po silnici I/3 od Českých Budějovic na Ševětín.

Ekodukty mají zabránit tomu, aby zvířata při své přirozené migraci, hynula zbytečně pod koly automobilů. Ten u Vitína zajišťuje podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího ředitelství silnic a dálnic ČR, spojení biokoridorů pro zvěř nad D3 v kilometru 122. „Nachází se nedaleko potoka Libochovka. Jedná se o spojení vhodných biotopů, pozemků určených k plnění funkce lesa,“ dodává k umístění „nadchodu“ pro zvěř Jan Studecký.

Ekodukty nad dálnicemi a frekventovanějšími komunikacemi nejsou výhodou jen pro migrující zvěř. Přispívají také k bezpečnosti provozu, protože snižují riziko havárií.Ekodukt staví firma Eurovia a podle tiskové mluvčí společnosti Ivety Štočkové bude jeho šířka činit 37,7 metru. Ekodukt u Vitína bude mít dva oblouky. Vždy jeden nad polovinou vozovky. Tubus široký 37,7 metru má umožnit zvěři, aby se bezpečně dostala z lesů na západní straně dálnice na její východní stranu a naopak.

Dálnici D3 staví v tomto úseku firma Eurovia. Podle tiskové mluvčí společnosti Ivety Štočkové, bude ekodukt vysoký 9,21 metru a včetně navazujících křídel široký 58,9 metru. „Součástí bude i oplocení komunikace,“ dodává Iveta Štočková, zvěř tedy bude k „nadchodu“ vlastně navedena.

Podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo místo vybráno na základě migrační studie, kterou zhotovilo pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích. Pro migraci zvěře mají v rámci kapacitní komunikace sloužit i některé mosty. V úseku mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, kde je již dálnice postavena, jsou dva. Podobná opatření snižují i riziko havárií, protože střet automobilu s nečekanou překážkou může mít při vysoké rychlosti fatální následky.

Stěny železobetonové konstrukce ekoduktu u Vitína budou silné od 37 do 45 centimetrů a na pravé straně dálnice se kvůli stavbě sanovalo i podloží. V současné době je hotová polovina ekoduktu, ta nad levým jízdním pruhem.

Pro D3 se nyní například hodnotí ve výběrovém řízení i nabídky podané na úsek Hodějovice - Třebonín a do 5. října by firmy měly podat cenové nabídky také na úsek Úsilné - Hodějovice.

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR