l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Výběrové řízení na výstavbu nové silnice propojující mimoúrovňovou křižovatku Dráchov na dálnici D3

30. 5. 2016
Podle Věstníku veřejných zakázek vypsala Správa železniční dopravní cesty výběrové řízení na výstavbu nové silnice propojující mimoúrovňovou křižovatku Dráchov na dálnici D3 a silnicí I/3 v předpokládané hodnotě cca 55 mil. Kč. Stavba je součástí modernizace železniční tratě Veselí nad Lužnicí - Tábor.
 
Nová silnice bude prodloužením stávající silnice I/23 ve směru od Jindřichova Hradce na MÚK Dráchov a její realizací dojde i ke změně na zabezpečený úrovňový přechod pro chodce včetně bezbariérového přístupu na obě vnější nástupiště zastávky Řípec - Dráchov. Realizací se významně zvýší bezpečnost jak silniční, tak železniční dopravy a odstraní se současná čekací doba automobilů při uzavření přejezdu.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR