l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Zpráva z jednání o dálnici D3 v úseku Úsilné - Hodějovice 17. 4. 2015 v Českých Budějovicích

21. 4. 2015
V pátek 17. dubna 2015 se v odpoledních hodinách na magistrátu v Českých Budějovicích konala schůzka k problematice dálnice D3 v oblasti Českých Budějovic. Tohoto jednání se účastnil ministr dopravy Dan Ťok, generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa, primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda a jeho náměstek pro dopravu František Konečný, ředitelka správy České Budějovice ŘSD ČR Vladimíra Hrušková, starostky a starostové obcí přiléhajících k Českým Budějovicím a předseda Sdružení pro výstavbu D3, R3 a R4 Pavel Eybert.
Smyslem jednání bylo zjistit, jaké problémy mohou nastat pro obce v sousedství Českých Budějovic při vypuštění mimoúrovňových křižovatek Hlinsko a Hodějovice (druhé a čtvrté). Důvodem je obava z nemožnosti rychlého získání stavebního povolení na stavbu 0310 Úsilné – Třebonín (obchvat Českých Budějovic v trase dálnice D3) při nedodržení norem pro stavby dálnic v případě, že by bylo realizováno všech 5 mimoúrovňových křižovatek na tomto úseku. Z hlediska nutnosti urychleného čerpání dotací z OP Doprava II nejsou v současné době možné jiné varianty, a tak starostové netrvají na zhotovení MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice v první etapě, které by ale chtěli v další etapě doplnit po schválení žádosti o výjimku z normy Ministerstvem vnitra, aby nedošlo k rozdělení katastrů obcí a ke zhoršení místní dopravy. 
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR