l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Zpráva ze setkání s ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem

29. 4. 2016
V úterý 26. dubna 2016 se konalo setkání představitelů měst a obcí dotčených budoucí výstavbou dálnice D3 v okolí Českých Budějovic s ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem. Spolu s panem ministrem byli přítomni i všichni odpovědní pracovníci, například primátor Českých Budějovic Ing. Jan Svoboda, jeho náměstek Ing. František Konečný, generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kroupa, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý, ředitelka správy České Budějovice ŘSD ČR Ing. Vladimíra Hrušková a další.
 
Úvodem pan ministr zmínil problém, který nastal po přijetí novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí č. 39/2015 Sb., na zhruba 100 významných silničních a 20 železničních staveb. Jednání s EU ohledně uznávání stanovisek EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. nepřinesla výsledky a posudky EIA na tyto stavby budou (a už jsou) zadávány znovu. Dle vyjádření pana ministra lze v maximálně optimistické variantě nové posudky pořídit za 6 měsíců, zároveň říká, že nejsou kapacity zpracovatelů ani posuzovatelů posudků EIA. Realistická varianta však je, že tyto stavby budou odsunuty zhruba dva roky s počátkem realizace. Přesto budou všechny kroky, které je možné činit, prováděny. Projekty, smlouvy, výkupy, územní řízení mohou být zpracovávány.
 
Podstatně příznivěji vyzněla zpráva o rozestavěných úsecích D3. Úsek Veselí n/L – Bošilec má předpokládané dokončení na podzim roku 2017, stejně tak úsek Borek – Úsilné. Úsek Bošilec – Ševětín by mohl být dokončen v roce 2019 a úsek Ševětín – Borek je již vysoutěžen, smlouva s dodavatelem podepsána, čeká se jen na vydání stavebního povolení, které by mělo být ve velmi krátké době.
Horší je to s úseky 0310/1-0310/3 – obchvat Českých Budějovic v trase D3. Tyto úseky nemají použitelný posudek EIA a budou muset být vypracovány znovu, a to podle zákona č. 39/2015 Sb. Pozitivní je, že všichni zúčastnění stále drží stopu D3 okolo Českých Budějovic zanesenou v Zásadách územního rozvoje JČK, v územních plánech obcí i Českých Budějovic a na kterou je vydáno ÚR a která má cca 90 % potřebných pozemků vykoupeno za 122 mil. Kč.  
I když dojde k časovému posunu na těchto stavbách o 1-2 roky, pořád je šance na prostředky z OPD 2, které je možné čerpat až do konce roku 2023. Pak už bude možné stavby financovat jen z národních prostředků. Rakouská strana se se stavbou své dálnice S10 rychle přibližuje našim hranicím a je dle slov pana ministra naší ostudou, že nejsme schopni rychle dostavět D3 až na hranice s Rakouskem. A je i jeho zájmem pokračovat co nejrychleji.
 
Dále bylo diskutováno o počtech sjezdů z D3 v Českých Budějovicích. Ač je v ÚR plánováno sjezdů pět, k realizaci budou jen tři. A to z důvodu, že 5 sjezdů je v rozporu s normou vzdáleností sjezdů od sebe a bylo by skoro nemožné získat v této podobě stavební povolení. Na otázku, zda je dostatek prostředků na výstavbu, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica sdělil, že pro rok 2016 jsou připraveny 2 miliardy Kč a i nadále je připravených prostředků dostatek.
 
V diskuzi také zazněla výtka k hrazení 21% DPH při výkupech pozemků potřebných pro výstavbu dálnic a silnic městy ve prospěch jejich výstavby a následnému jejich přeprodání ŘSD ČR.
 
Na otázku, jak to bude s opravou českobudějovického nádraží, padla odpověď, že po prodeji nádraží od ČD do majetku SŽDC bude zahájena jeho oprava.
 
Také byla diskutována otázka zákona o pozemních komunikacích, ve kterém je problém s povolováním silničních staveb obcemi 1. typu, které k tomu nemají odborné pracovníky a veřejnosprávní smlouvy s městy s rozšířenou působností nejsou příliš schůdné. Spolu s úpravou ukládání technické infrastruktury do těles komunikací bude iniciována úprava zákona v PS těchto bodů.
 
S konstatováním, že bylo dobře, když jsme za účasti pana ministra a dalších prodiskutovali celou problematiku dopravních staveb u Českých Budějovic, bylo jednání zakončeno.
 
Mgr. Pavel Eybert
předseda Spolku pro výstavbu D3 a D4
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR