l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Obchvat získal výjimku

3. 5. 2023
Jedna ze souvisejících staveb s plánovanou středočeskou částí D3 získala pravomocnou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Konkrétně se jedná o stavbu D3 0301, kterou je Jižní obchvat Jílového u Prahy. Rozhodnutí vydal koncem loňského července Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. K nabytí právní moci došlo 6. 2. 2023. Výjimka se týká zásahu do přirozeného vývoje např. slepýše křehkého, ropuchy obecné, mravence otročícího, zlatohlávka tmavého či čmeláka skalního a zemního. Výjimka je povolena na základě požadavku úřadu na dodržení stanovených podmínek.
 
Dva kilometry dlouhý obchvat v podobě přeložky krajské silnice II/105 bude sloužit jako přivaděč na D3. Napojovat se na ni bude pomocí mimoúrovňové křižovatky MÚK Jílové.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR