l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Přípravy na stavbu dálnice D3 ve středních Čechách mohou začít

1. 6. 2017
Středočeský kraj bude moci pokračovat v intenzivní investorské přípravě dopravních staveb, které souvisejí s výstavbou dálnice D3 na území středních Čech. Vlády rozhodla o financování celkem čtyř staveb prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dohromady jde o 3,136 miliardy korun.
 
Půjde o obchvat Jesenice a Jílového u Prahy, části Vestecké spojky a nového nájezdu na dálnici na 4. kilometru u Šeberova.

„Je to pro nás obrovský úspěch, neboť dostáváme příležitost investorsky zajistit dopravně významné stavby, které napomohou urychlit přípravu a realizaci dálnice D3 ve Středočeském kraji a zároveň odlehčit extrémně zatížené silnici I/3 a komunikacím navazujícím na pražskou aglomeraci,“ sdělila k rozhodnutí vlády hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Silnice první třídy I/3 od D1 vMirošovicích až na hraniční přechod v Dolním Dvořišti je jednou z nejfrekventovanějších silnic v ČR, po níž denně projedou desetitisíce aut. Jakékoliv omezení provozu na této komunikaci způsobuje kolaps dopravy v jižních a středních Čechách.

Nejdále zatím pokročilo budování I. etapy obchvatu Jesenice na silnici II/101, u níž již kraj zahájil práce na přípravě projektové dokumentace. „Na vytyčeném území se dokončuje i geologický průzkum a probíhá zaměřování trasy,“ upřesnil radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl s tím, že stavba obchvatu o délce cca jednoho kilometru by podle předpokladů měla začít v srpnu příštího roku.
 
Severní obchvat Jílového u Prahy na silnici II/105 by měl odvést dopravu z centra města a po zprovoznění dálnice D3 bude sloužit jako dálniční přivaděč.

Nejdražší podpořenou stavbou je vybudování části Vestecké spojky, která bude stát 1,8 miliardy korun. Ta spojí oblast Jesenice a Vestce jižně od Prahy s Jižním Městem a zároveň bude sloužit jako obchvat několika městských částí na jihu Prahy a především umožní propojení jižní části Pražského regionu a navazujících částí Středočeského kraje na dálnici D1. V budoucnu pak bude sloužit jako spojka mezi D3 s D1. V současné chvíli je v provozu 1,6 km komunikace, dalších 5,3 km je v různé fázi přípravy.

Poslední podpořenou stavbou ze SFDI je mimoúrovňová křižovatka Vestecké spojky s dálnicí D1 - EXIT 4.

Samotná stavba dálnice D3 je na území Středočeského kraje rozdělena do pěti staveb o celkové délce 58,4 kilometrů, z čehož 6,9 kilometrů povede v sedmi tunelech. Cena stavebních prací se předpokládá ve výši 37,901 miliard korun. ŘSD hodlá začít stavební práce v roce 2024, silnice by měly být uvedeny do provozu v roce 2028.

Zdroj: Náš region
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR