l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

ŘSD získává potřebné výjimky

7. 10. 2022

Příprava středočeské části D3 sice naráží na trvalý odpor, přesto dalšími kroky pokračuje. Trasa od nynějšího konce u Mezna k připojení na Pražský okruh (D0) je rozdělena na pět úseků. V současnosti má ŘSD již vydána všechna rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů živočichů (podle §56 zákona č. 114/1992) – z toho 3 pravomocná, nicméně 2 z nich už byla dle předpokladu napadená u soudu a další napadení ŘSD očekává. Bude tedy patrně následovat přezkum soudy. Připravuje se nové podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, kde se využije v maximální možné míře všech nástrojů nové legislativy. Současně ŘSD připravuje podklady pro projektování DSP. V realizaci jsou na celé trase prováděny velmi rozsáhlé GTP průzkumy. ŘSD zároveň počátkem srpna 2022 odeslalo reakci na MŽP, které ŘSD vyzvalo k předložení doplňujících informací k žádosti o prodloužení platnosti EIA.

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR