l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Soud zamítl stížnost

30. 11. 2022
Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3 dlouhodobě plánovanou přes oblast Posázaví. Spolek s obcí se u správních soudů domáhal zrušení aktualizace středočeských Zásad územního rozvoje (ZÚR). Nevyhověl jim ani Krajský soud v Praze, ani Nejvyšší správní soud. Ústavní soud stížnost odmítli jako zjevně neopodstatněnou. ÚS mimo jiné poukázal na to, že přesná podoba stavby a souvisejících kompenzačních opatření se bude teprve stanovovat v dalších stupních přípravy. Zastupitelé Středočeského kraje schválili aktualizované ZÚR kraje v roce 2015. Dokument vymezuje koridor pro výstavbu středočeského úseku D3 a související Václavické spojky, která má k D3 přivést dopravu od Benešova.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR