l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Vznikly provizorní cesty

27. 10. 2022
Na trase plánovaného úseku jihočeské části D3 mezi Kaplicí nádražím a Nažidly se kvůli dodatečnému geologickému průzkumu muselo postavit několik kilometrů provizorních komunikací. Šlo o zbudování provizorních přístupů pro vrtnou techniku. Lokality se totiž nacházejí v bažinatých i výrazně svažitých terénech s lesním porostem. Nepřístupnost míst zákonitě termín dokončení doplňkového průzkumu protáhla. Přístupové cesty se musely nechat naprojektovat a také povolit. Od počátku roku 2022 do konce června tak vzniklo 23 přístupů na pozemky, a to v celkové délce 3,5 km. Na úseku Kaplice nádraží – Nažidla bylo v tomto týdnu zahájeno Ministerstvem dopravy ČR stavební řízení na hlavní stavební objekty. Zahájení stavby 12 km dlouhého úseku ŘSD plánuje na rok 2023 a dokončení se očekává v roce 2026. Výsledky průzkumu se promítnou do zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele stavby.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR